เชิญชวนเที่ยวงาน ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี 2558

เที่ยวอุบลราชธานี เชิญชมงานแห่เทียนเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 15 - 31 กรกฎาคม. 2558 ณ บริเวณสนามทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีบทความแนะนำ